7 weetjes over varkens

7 weetjes over varkens, zorg dat je al deze kennis in huis haalt zodat jij volgende keer iets leuks te vertellen hebt bij een verjaardag of tijdens een spreekbeurt.

1. Varkens zijn slimme dieren

Volgens een Brits onderzoek zijn varkens, na de mens, de mensenaap en de dolfijn(walvis) het op drie na intelligentste dier op aarde. Ze staan daarmee in de top 5 slimste dieren!

2. Een varken is familie van het wilde zwijn

Het tamme varken is een gedomesticeerd wild zwijn. Varkens werden 5.000 tot 6.000 jaar geleden gedomesticeerd. Wat wil zeggen dat het varken door mensen gehouden werd. Domesticatie is een eeuwigdurende aanpassing van dieren aan het leven bij mensen.

U kunt bij onze weidevarkens goed zien dat het familie van het wilde zwijn is. Wilde zwijnen leven in een familiegroep met een bepaalde hiërarchie. Kracht, leeftijd en grootte spelen een belangrijke rol binnen deze hiërarchie. Dit kun je ook goed zien bij onze weidevarkens. Wanneer de varkens in een nieuwe groep komen zullen ze vechten voor hun plaats in de rangorde (dit proberen we dus zoveel mogelijk te voorkomen).

Wilde zwijnen zijn familie van varkens - foto 7 weetjes over varkens

3. Varkens rusten tot wel negentien uur per dag

Varkens zijn over het algemeen hele luie wezens, ze rusten tot wel 19 uur per dag! Vandaar de uitspraak: “Zo lui als een varken.” De rest van de dag besteden varkens aan het zoeken naar voedsel door gebruik te maken van hun wroetschijf.

4. Varkens zijn erg snel

Varkens zijn erg snel, ze kunnen tot wel 17.5 kilometer per uur rennen. Dit is een erg leuk gezicht als ze op u af komen rennen!

5. Een zeug krijgt gemiddeld dertien biggen per worp

De draagtijd van een zeug is 115 dagen, dat is precies drie maanden, drie weken en drie dagen. Wanneer de biggen geboren worden spreken we van een worp. Een zeug krijgt met één worp gemiddeld dertien biggen, maar er zijn ook zeugen die meer dan 20 biggen kunnen krijgen in één worp! Dit gebeurt gelukkig niet vaak. Een zeug heeft daarvoor namelijk niet genoeg spenen.

Wanneer een zeug meer biggen heeft dan de hoeveelheid spenen. Dan zullen de grootste biggen worden verlegd naar een andere zeug die nog spenen over heeft. Zo kan elke big genoeg melk drinken in de tijd dat de zeug bij de biggen blijft. Bij ons is dit negen weken, dat is drie weken langer dan bij de biologische varkenshouderij.

7 weetjes over varkens zeug met biggen

6. Varkens kunnen heel goed ruiken

Vroeger werden varkens gebruikt om truffels op te sporen. Maar doordat de varkens een deel van de dure truffels op aten zijn de varkens voor een grootdeel vervangen door honden. Daarnaast herkennen varkens elkaar aan de geur, elk varken heeft geurklieren op zijn poten zitten waar ze elkaar aan kunnen herkennen. Met deze geurklieren maken ze hun ook territorium.

Truffels

7. Varkens houden van een modderbad

Als het warm weer is koelen onze weidevarkens zich af in een modderbad, varkens kunnen namelijk niet zweten. Naast de afkoelende werking is modder voor varkens ook een beschermlaag tegen insecten. 

Varkens van 't Krulstaartje in een modderbad

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven!

Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.