Regeneratieve landbouw: Een duurzame toekomst voor de landbouwsector

Regeneratieve landbouw is misschien wel de oplossing voor de tijd waar we nu in leven. De tijd dat klimaatverandering en verslechtering van het ecosysteem een toenemende dreiging vormen voor onze planeet. We duiken graag dieper in op deze manier van landbouw.

Regeneratieve landbouw is een benadering van landbouw die de potentie heeft om de landbouwsector te transformeren. Deze manier van landbouw kan bijdragen aan een veerkrachtig en duurzame toekomst. Het gaat eigenlijk nog veel verder dan alleen duurzaamheid; zo heeft als doel om ecosystemen te herstellen en zelfs te verbeteren, terwijl het tegelijkertijd voedselzekerheid en economische voordelen oplevert. Even ter vergelijking, biologische landbouw gaat eigenlijk niet verder dan het minimaliseren van emissies aan het milieu. 

't Krulstaartje regeneratief varkensvlees dat in balans staat met de natuur

Wat is regeneratieve landbouw?

Het is een holistische benadering met als doel natuurlijke veerkracht van ecosystemen herstellen en versterken. Het gaat verder dan het minimaliseren van negatieve milieu-impact, zoals je bij biologische landbouw ziet. Het heeft als doel het herstellen en verbeteren van de bodem, het bevorderen van biodiversiteit en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit in tegenstelling met de reguliere landbouw die intensief chemische meststoffen en pesticiden gebruiken om zo een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare te krijgen. Helaas heeft dit slechte gevolgen voor de kwaliteit van de bodem en worden bodems zo uitgeput. Bij Regeneratieve landbouw wordt er gekeken of je doormiddel van compostering, groenbemesting, agroforestry en het minimaliseren van bodemverstoringen het natuurlijke vermogen van de bodem om voedingstoffen vast te houden kan worden verbeterd.

 

Voordelen van regeneratieve landbouw

Verbeterde bodemgezondheid

Regeneratieve landbouwbedrijven dragen bij aan het verbeteren van gezonde, vruchtbare bodems. Het zorgt voor een betere opname van water in de bodem, minder erosie en een verhoogde weerstand tegen droogte. Een gezonde bodem zorgt daarnaast voor een gezonder bodemleven en meer biodiversiteit.

Klimaatmitigatie

Regeneratieve landbouw kan een belangrijke rol spelen om klimaatverandering tegen te gaan. Door het vastleggen van koolstofdioxide in de bodem kan regeneratieve landbouw zorgt voor vermindering van broeikasgasemissies en de opbouw van organische stof in de bodem. Het zorgt voor een vermindering van de koolstofvoetafdruk van de landbouwsector en het verbeteren van ecosystemen.

Verbeterde biodiversiteit

Regeneratieve landbouw zorgt zoals eerder al vermeld voor verbetering van biodiversiteit. Door regeneratief te werken zorg je voor een grotere diversiteit aan planten en dieren. Het is daarbij wel belangrijk dat de dieren die worden gehouden ook in natuurlijke Habitats terecht komen. Hierdoor kunnen boeren bijdragen aan het behouden van verschillende bedreigde planten en diersoorten en het herstel van ecosystemen.

Waterkwaliteit

Het aanleggen van terrassen en het verbeteren van natuurlijke waterfiltersystemen kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van watervervuiling, dit zijn typische technieken die voor regeneratieve landbouw praktisch toepasselijk zijn. Het heeft dus niet alleen voordelen voor de landbouwer zelf maar ook voor de omgeving. Daarnaast zorgt het vermeerderen van het organistische stof in de bodem voor een betere opnamen van water in de bodem. Hierdoor zijn regeneratieve boeren weerbaarder voor drogere periodes.

Economische veerkracht

Omdat regeneratieve boeren minder afhankelijk zijn van externe input, zoals kunstmest en pesticiden (die over het algemeen best duur zijn), kunnen boeren hun kosten verlagen. Momenteel is er een groeiende vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, wat ervoor kan zorgen dat opbrengsten juist kunnen worden verbeterd.

Regeneratieve landbouw - 't Krulstaartje

De toekomst van regeneratieve landbouw

Omdat regeneratieve landbouw in Nederland nog in de kinderschoenen staat, is er samenwerking van overheden, onderzoekers en boerenorganisaties nodig om beleidsmaatregelingen te ontwikkelen die regeneratieve landbouw stimuleren en ondersteunen. Investering in onderzoek is daarbij nodig. Daarnaast is educatie nodig om boeren op een juiste manier op te leiden om regeneratief landbouw praktijken toe te passen. Regeneratieve landbouw heeft potentie om de landbouwsector compleet te transformeren en bij te dragen aan een duurzame toekomst!

Als consument kun je een bijdrage leveren door te kiezen voor voedsel dat geproduceerd is op een regeneratieve manier. Door een aankoop te doen kun je de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel vergroten en de transitie naar regeneratieve landbouw versnellen.

Conclusie

Regeneratieve landbouw zorgt voor een nieuw perspectief voor de landbouwsector in Nederland. Door het herstellen van ecosystemen kunnen we niet alleen voedselzekerheid bereiken, maar ook een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, biodiversiteitbehoud en economische veerkracht. Willen we onze planeet op een juiste manier doorgeven aan onze toekomstige generatie? Dan is het nu tijd om te kiezen voor voedsel dat geproduceerd is op een regeneratieve wijze.

Haal nu heerlijk regeneratief varkensvlees in huis